Moje Krstatice

Najnovije vijesti

Zaboravljeni pokolj

 

 

_____________________

NOVE SLIKE KRSTATICA  dodano 13.11.2010.

HVALA VAM ! 24.5.2010.

Volim tvoje dočiće njive
i zidove gomile i stećke,
zidali ih djedi i pradjedovi,
što postiše i sride i petke.

SLIKE KRSTATICA